Links

”Stillbilden blev för begränsande” - Intervju i DN av Kurt Mälarstedt
Aftonbladet - TV-Krönika av Fredrik Virtanen
https://kritiker.se/manusforfattare/maud-nycander/
https://www.nordicwomeninfilm.com/person/maud-nycander/
https://filmpoolnord.se/nyheter/vinnare-av-eric-forsgrenspris-maud-nycander/
https://sällskapetsunejonsson.se/sune-jonsson-stipendiet-2012-till-maud-nycander/
https://www.youtube.com/watch?v=YYSrZaJsmMg